Giới thiệu

Hiệp hội Kính và Thuỷ tinh Việt Nam

Hiệp hội Kính và Thuỷ tinh Việt Nam, tên tiếng Anh: Vietnam Glass Association – VIEGLASS.

Hiệp hội Kính và Thuỷ tinh Việt Nam là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kính và thuỷ tinh trên lãnh thổ Việt Nam;

Hiệp hội được thành lập nhằm hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên theo qui định của pháp luật.