Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Tác giả:  |  15/09/2014 10:42:01 PM |      |  Từ khóa: ngưng thông tư quy định nhập khẩu máy móc qua sử dụng

CÁC TIN LIÊN QUAN

Vụ kiện tự vệ đầu tiên của Việt Nam – Thực tiễn và Kinh nghiệm
Bài viết nhìn lại vụ kiện tự vệ đầu tiên của Việt Nam, trong lĩnh vực kính xây dựng.
Quyết định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng


Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2014, được ban hành theo yêu cầu của Chính phủ tại khoản 10 Điều 9 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2013 về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp.


Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng như các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để triển khai thực hiện việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo tinh thần của Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2014 về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

(Nguon: Website Bo KHCN)

Gửi bình luận
Mã bảo vệ:       30041
   
Liên kết website

Lên đầu trang