KẾT QUẢ THEO TỪ KHÓA " bộ luật"
 
Tham gia góp ý cho Dự thảo Bộ luật Dân sự
05:09 | 03/07/2014
Bộ luật dân sự 2005 qua 8 năm thực hiện đã phát sinh những hạn chế, bất hợp lý làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội, đến việc bảo vệ các quyền dân sự của các cá nhân, tổ chức và do đó cần phải được sửa đổi. Từ kết quả tổng kết thi hành Bộ luật dân sự 2005 và quá trình soạn thảo, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện Hồ sơ dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) và lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động.
Liên kết website

Lên đầu trang