Chương trình Khảo sát lấy ý kiến Doanh nghiệp về Cải cách TTHC lĩnh vực Thuế
Chương trình Khảo sát lấy ý kiến Doanh nghiệp về Cải cách TTHC lĩnh vực Thuế
Tác giả:  |  31/07/2014 03:42:22 PM |      |  Từ khóa: khảo sát ý kiến doanh nghiệp cải cách thủ tục thuế

CÁC TIN LIÊN QUAN

Hiệp hội tham gia Nhóm công tác Hải quan - Doanh nghiệp
Trong tháng 7/2014, Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam nhận được công văn của Tổng cục Hải quan...
Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt sau chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp doanh nghiệp năm 2014 và các buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đang tiến hành công tác tập hợp thông tin và phản ánh lên Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế)

 


Để thực hiện có hiệu quả các công việc nêu trên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiến hành thu thập thông tin đánh giá về hoạt động của doanh nghiệp trong mối liên hệ với ngành thuế và hải quan trong thời gian qua.
 

Trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội doanh nghiệp nghiên cứu, đánh giá theo mẫu phiếu thông tin và gửi về Ban Hội viên và Đào tạo – VCCI trước ngày 18/9/2014 để tổng hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan. Đối với các doanh nghiệp quan tâm đến dự và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan) đề nghị đăng ký rõ trong phiếu thông tin, chúng tôi sẽ gửi giấy mời tham dự Hội nghị đối thoại sau khi đã thống nhất chương trình làm việc với Bộ Tài chính (Vui lòng tham khảo trên Website của VCCI về các giải đáp của Bộ Tài chính năm 2013).

Ngoài các nội dung trên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoan nghênh và tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, góp ý về môi trường, chính sách đối với doanh nghiệp... Chúng tôi sẽ tập hợp và hợp tác cùng với các doanh nghiệp để trao đổi và phản ánh lên các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình khắc phục khó khăn, vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp.

Thông tin cụ thể đường link dưới đây:


PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỘI VIÊN VÀ ĐÀO TẠO Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Email: 
hoiviendaotao.vcci@gmail.com


Gửi bình luận
Mã bảo vệ:       57792
   
Liên kết website

Lên đầu trang